30 Mar, 2023 | Thursday 8-Ramadan-1444
Dua From the Quran 7

رَبَّنا وَلا تَحمِل عَلَينا إِصرًا كَما حَمَلتَهُ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِنا

Rabbanaa walaa tahmil alaynaa isran kamaa hamaltahu alallatheena min qablina


Our Lord ! do not lay on us a burden as Thou did lay upon those before us